top of page
Αναζήτηση
  • Εικόνα συγγραφέαEvangelos Drakou

Διαδικασία αλλαγής φορολογικής κατοικίας στην ΔΟΥ Κατοίκων Εξωτερικού σε 3 βήματα

Έγινε ενημέρωση: 20 Μαΐ

Independent Authority of Public Revenue logo

Ο οδηγός αυτός θα σας βοηθήσει με τη διαδικασία συλλογής των απαραίτητων δικαιολογητικών από το Ηνωμένο Βασίλειο για τη διαδικασία αλλαγής φορολογικής κατοικίας στην ΔΟΥ Κατοίκων Εξωτερικού.


Αρχικά, η διαδικασία αλλαγής φορολογικής κατοικίας για κατοίκους εξωτερικού αποτελείται από 2 στάδια:


Στο πρώτο στάδιο υποβάλλεται η αίτηση της μεταβολής της φορολογικής κατοικίας (μαζί με τα έντυπα Α110, Δ210 και υπεύθυνες δηλώσεις για τον ορισμό φορολογικού εκπροσώπου και αποδοχή του φορολογικού εκπροσώπου) και γίνεται στο επόμενο έτος της μεταφοράς και μέχρι την τελευταία εργάσιμη μέρα του πρώτου δεκαήμερου του μηνός Μαρτίου (για φέτος έως την Παρασκευή 8-3-2024).


Από πέρυσι, η αίτηση αλλαγής φορολογικής κατοικίας μπορεί να γίνει και ηλεκτρονικά μέσω των ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ στην ιστοσελίδα της myAADE. Σε κάθε περίπτωση η αίτηση (μαζί με τα δικαιολογητικά που απαιτούνται) μπορεί να υποβληθεί και δια ζώσης στην αρμόδια εφορία, παίρνοντας αριθμό πρωτοκόλλου ή ακόμη και με αποστολή email στην ηλεκτρονική διεύθυνση της αρμόδιας εφορίας.


Οι υπεύθυνες δηλώσεις με βεβαιωμένο το γνήσιο της υπογραφής μπορούν να γίνουν είτε ηλεκτρονικά μέσω gov.gr με κωδικούς taxisnet, είτε σε ΚΕΠ (αν βρίσκεστε στην Ελλάδα) ή σε ελληνικό Προξενείο (αν είστε στο εξωτερικό και δεν διαθέτετε κωδικούς taxisnet).


Στο δεύτερο στάδιο υποβάλλονται τα υπόλοιπα έγγραφα-δικαιολογητικά που απαιτούνται (για να ολοκληρωθεί η αλλαγή φορολογικής κατοικίας) και οι φορολογούμενοι πρέπει να τα προσκομίσουν έως το τελευταία εργάσιμη μέρα του πρώτου δεκαήμερου του μηνός Σεπτεμβρίου (για φέτος έως Τρίτη 10-9-2024).


Επειδή η περίπτωση του καθενός είναι ξεχωριστή αλλά και επειδή υπάρχει μεγάλη σύγχυση σε κάθε ΔΟΥ, καλό θα ήταν αρχικά να επικοινωνήσετε με την ΔΟΥ στην οποία ανήκετε ή με τον λογιστή σας για να ενημερωθείτε για τα δικαιολογητικά που πρέπει να υποβάλλετε. Τα δικαιολογητικά με βάση την ΠΟΛ.1201/2017 είναι εναλλακτικά και ενδεικτικά:


  • Βεβαίωση (letter of confirmation) ή πιστοποιητικό (certificate) φορολογικής κατοικίας από το HMRC θεωρημένο με την σφραγίδα της Χάγης (Apostille)

  • Αποδεικτικό εργασίας για το διάστημα που ήσασταν κάτοικος εξωτερικού (π.χ. συμβόλαιο/α εργασίας, βεβαίωση/εις εργοδότη/των, εκκαθαριστικό/α P60, tax calculation έντυπο SA302 για αυτοαπασχολούμενους κτλ.)

  • Αποδεικτικό διαμονής για το διάστημα που ήσασταν κάτοικος εξωτερικού (π.χ. μισθωτήριο/α συμβόλαιο/α κατοικίας, βεβαίωση μίσθωσης από τον ιδιοκτήτη, τίτλος ιδιοκτησίας του ακινήτου κτλ.)

  • Λογαριασμός/οι κοινής ωφέλειας (π.χ. Council Tax, ρεύμα, νερό κτλ.)

  • Βεβαίωση υπαγωγής στην ασφαλιστική νομοθεσία της χώρας (NINo letter)


Επίσης, για όσους θα δηλώσουν κάτοικοι των δύο (2) προηγούμενων ετών από το έτος στο οποίο υποβάλλεται η αίτηση μεταβολής, η σχετική ΠΟΛ.1201/2017 αναφέρει ότι:


"Αντί των πιο πάνω επιπλέον δικαιολογητικών, ο φορολογούμενος δύναται να προσκομίζει πιστοποιητικά φορολογικής κατοικίας από τη χώρα στην οποία δηλώνει κάτοικος των δύο (2) προηγούμενων ετών από το έτος στο οποίο υποβάλλεται η αίτηση μεταβολής."


Ακόμη σε περίπτωση μεταφοράς φορολογικής κατοικίας εγγάμων, εφόσον και οι δύο σύζυγοι επιθυμούν την μεταφορά της φορολογικής τους κατοικίας, πρέπει να υποβάλλουν ο καθένας ξεχωριστή αίτηση στην αρμόδια τους εφορία, με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά έγγραφα.


Τα 3 βήματα που πρέπει να ακολουθήσετε για την αλλαγή φορολογικής κατοικίας αναλυτικά:


Βήμα 1: Αίτηση για έκδοση βεβαίωσης ή πιστοποιητικού φορολογικής κατοικίας


Το βασικό έγγραφο που θα χρειαστείτε για τη διαδικασία μεταβολής φορολογικής κατοικίας είναι το letter of confirmation ή το certificate of residence. Δεν υπάρχει δυνατότητα επιλογής της βεβαίωσης που θα λάβετε κατά την αίτηση σας. Αυτό καθορίζεται από τις απαντήσεις σας στα πεδία της αίτησης. Το letter of confirmation of residence εκδίδεται για φορολογικούς κάτοικους χωρίς εισοδήματα στο εξωτερικό (ήτοι εκτός Ηνωμένου Βασιλείου) ενώ το certificate of residence είναι για όσους δηλώσουν ότι αποκτούν εισοδήματα στο εξωτερικό (ήτοι εκτός Ηνωμένου Βασιλείου).


Η διαδικασία είναι απλή και γίνεται εύκολα και γρήγορα στην ιστοσελίδα της Βρετανικής Κυβέρνησης εδώ. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την διαδικτυακή υπηρεσία ή τη φόρμα (email) της αίτησης. Μετά από περίπου 2 εβδομάδες θα λάβετε τη βεβαίωση του HMRC ταχυδρομικώς στη διεύθυνση που δηλώσατε κατά την αίτηση σας.


ΠΡΟΣΟΧΗ

Θα πρέπει εισάγετε ημερομηνίες ΑΠΟ - ΕΩΣ στο πεδίο "Period for which you need a certificate" για να γίνει δεκτή η επιστολή στη ΔΟΥ (π.χ. από 01/01/2021 έως την ημερομηνία της αίτησης). Επίσης η βεβαίωση σας θα πρέπει να φέρει υπογραφή και σφραγίδα οπότε μπορείτε να προσθέσετε στις σημειώσεις ότι θέλετε "wet stamp and signature" στη βεβαίωση σας για αποφυγή καθυστερήσεων.


ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΔΙΑ ΣΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ

Στο πεδίο article of the DTA μπορείτε να προσθέσετε N/A (Not applicable) εφόσον δεν λαμβάνετε εισοδήματα εκτός του Ηνωμένου Βασιλείου.


Στα πεδία που δεν εφαρμόζουν σε εσάς, μπορείτε να προσθέστε N/A (Not Applicable).


Στα πεδία Reason why a certificate is needed και Circumstances under which you require certificate μπορείτε να προσθέσετε ως αιτιολογία:


"to prove that I am a tax resident in the UK to the Tax Authorities in Greece"


Βήμα 2: Σφραγίδα της Χάγης (Apostille)


Η βεβαίωση ή το πιστοποιητικό που θα λάβετε από το HMRC θα χρειαστεί θεώρηση με την σφραγίδα της Χάγης (Apostille) ΠΡΙΝ την μεταφράσετε. Η διαδικασία είναι απλή και γίνεται μέσω αίτησης στην ιστοσελίδα της αρμόδιας κρατικής υπηρεσίας επικυρώσεων του Υπουργείου Εξωτερικών της Βρετανικής Κυβέρνησης εδώ.


ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ

Η υπηρεσία σας δίνει την δυνατότητα να επιλέξετε μεταξύ Standard (paper-based) service ή Electronic 'e-Apostille' service. Προτείνουμε να χρησιμοποιήσετε το Standard (paper-based) service καθώς με την ηλεκτρονική υπηρεσία e-Apostille δεν λαμβάνετε την επικύρωση σε έντυπη μορφή και οι ηλεκτρονικές υπογραφές στο ψηφιακό έγγραφο είναι άκυρες εάν δεν υποβληθεί ηλεκτρονικά.


Για την υπηρεσία Standard paper-based πρέπει να στείλετε το πρωτότυπο υπογεγραμμένο και σφραγισμένο δημόσιο έγγραφο σας ταχυδρομικώς ή μέσω courier στην αρμόδια κρατική υπηρεσία του Υπουργείου Εξωτερικών της Βρετανικής Κυβέρνησης (Legalisation Office). Για την διασφάλιση της παράδοσης του φακέλου σας, προτείνουμε να ταχυδρομήσετε το έγγραφο σας με Tracked & Signed Special Delivery ή με Tracked & Signed Courier Service ώστε να χρειάζεται υπογραφή παραλήπτη κατά την παράδοση και για να μπορείτε να παρακολουθήσετε την πορεία της αποστολής σας μέσω του κωδικού αποστολής που θα λάβετε.


Το κόστος για την υπηρεσία Standard (paper-based) είναι £45,00 για κάθε έγγραφο ξεχωριστά συν τα έξοδα αποστολής με το ταχυδρομείο ή τα έξοδα αποστολής με την υπηρεσία courier. Μετά από περίπου 5 εργάσιμες θα λάβετε το πρωτότυπο έγγραφο σας θεωρημένο με την σφραγίδα της Χάγης (Apostille) στη διεύθυνση σας και μπορείτε να το μεταφράσετε.


ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

Η αρμόδια κρατική υπηρεσία του Υπουργείου Εξωτερικών της Βρετανικής Κυβέρνησης (Legalisation Office) επικυρώνει δημόσια έγγραφα με την σφραγίδα της Χάγης (Apostille) που έχουν εκδοθεί στο Ηνωμένο Βασίλειο τα οποία φέρουν αναγνωρισμένη σφραγίδα και υπογραφή. Η σφραγίδα της Χάγης (Apostille) επικυρώνει μόνο την γνησιότητα της υπογραφής και της σφραγίδας που φέρει το έγγραφο του Ηνωμένου Βασιλείου, δεν επικυρώνει την γνησιότητα του εγγράφου ούτε του περιεχομένου του.


Βήμα 3: Επίσημη μετάφραση


Αφού συλλέξετε τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την αίτηση σας, μπορείτε να τα στείλετε σαρωμένα σε ψηφιακή μορφή PDF μέσω email και εμείς θα σας απαντήσουμε με μια οικονομική προσφορά την επίσημη μετάφραση τους. Εφόσον επιλέξετε την υπηρεσία επίσημης μετάφρασης, θα λάβετε την επίσημη μετάφραση σας σε ηλεκτρονική μορφή PDF και εφόσον το επιθυμείτε, ταχυδρομικώς σε διεύθυνση της επιλογής σας.


Η επίσημη (ή αλλιώς επικυρωμένη) μετάφραση που θα λάβετε από το γραφείο μας είναι έτοιμη για υποβολή απευθείας στη ΔΟΥ σας είτε μέσω του φορολογικού εκπροσώπου/λογιστή σας, είτε πάτε εσείς αυτοπροσώπως και την καταθέτετε στην ΔΟΥ σας στην Ελλάδα.


Πηγή πληροφοριών: Επίσημη ιστοσελίδα της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων


Το άρθρο ενημερώθηκε στις 11 Απριλίου 2024

 

Found in Translation Ltd logo

Το επίσημο μεταφραστικό γραφείο Found in Translation Ltd με πολυετή εμπειρία στην παροχή υπηρεσιών μετάφρασης και διερμηνείας διαθέτει γραφεία στο Ηνωμένο Βασίλειο και στην Ελλάδα για την καλύτερη εξυπηρέτηση σας. Οι επίσημες (πιστοποιημένες) μεταφράσεις που παρέχουμε είναι αναγνωρισμένες και αποδεκτές από όλες τις αρχές στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.


Αναλαμβάνουμε την επίσημη μετάφραση των εγγράφων σας με ταχύτητα, συνέπεια και επαγγελματισμό! Προσφέρουμε γλωσσικές υπηρεσίες για ιδιώτες και εταιρείες σε ανταγωνιστικές τιμές. Η διαδικασία παραγγελίας είναι απλή και γρήγορη:


1. Στείλτε μας το/τα πρωτότυπο/α έγγραφο/α σαρωμένο/α σε αρχείο υψηλής ποιότητας PDF μέσω email

2. Επιβεβαιώστε την οικονομική προσφορά που θα λάβετε στο email σας

3. Εξοφλήστε με τον τρόπο πληρωμής που επιλέξετε

4. Παραλάβετε την επίσημη μετάφραση σας σε ψηφιακή ή/και σε έντυπη μορφή και έτοιμη για χρήση σε όλο τον κόσμο!19.015 Προβολές

Comentarios


Los comentarios se han desactivado.
bottom of page